Proflies of Sweden är specialister på fiskeflugor, vinterflugor, lys och aptitkrok, och är idag en av Sveriges största tillverkare.